Eiwerk kan niet zonder vrienden of vrijwilligers. Maar ook niet zonder financiële steun. Vanaf 2016 is Eiwerk hoofdaannemer Wmo Dagbesteding geworden van de Gemeente Amsterdam. Hierdoor ontvangt de stichting jaarlijks een vergoeding voor de ondersteuning van deelnemers die in aanmerking komen voor Wmo. Maar mede dankzij de druk op de gemeentelijke zorgbudgetten zal Eiwerk ook afhankelijk blijven van schenkingen, subsidies en fondsen om door te kunnen gaan. Eiwerk heeft weinig overhead, de vergoedingen gaan naar workshops, materialen en deelnemers. Met donaties, fondsen en schenkingen kunnen wij onze activiteiten betaalbaar houden voor de deelnemers die vaak in een traject of uitkeringssituatie zitten en weinig te besteden hebben.

Wij kunnen dus niet zonder uw hulp!

 

Wij zijn blij met alle donaties. Wanneer je een bedrag doneert, word je vriend van Eiwerk.

Rekening nummer: NL93INGB 0005 842 693 , t.n.v. Stichting Eiwerk Amsterdam

KvK nummer: 34311518
Fiscaal nummer: 08-18158
Eiwerk heeft een ANBI status

Eiwerk Vrienden ontvangen van ons de nieuwsbrief, zijn welkom op de Ei-concerten en Ei-festivals en kunnen Eiwerk helpen ondersteunen.

Meer informatie over Ei-kompanen of aanmelden: kompaan@eiwerk.nl

 

Eiwerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Eiwerk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen ten dele leiden tot belastingaftrek. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) en onder een maximum (10% van het drempelinkomen).

Bij deze een vereenvoudigd voorbeeld: Stel dat je een belastbaar inkomen van 70.000 euro hebt. Je betaalt 52% belasting (hoogste schijf). Een schenking aan ons van meer dan 700 euro, met inachtneming van bovenstaande, mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Stel dat je 3.000 euro schenkt. Dan mag je 2.300 euro aftrekken zodat de belastingteruggave 1.196 euro bedraagt (52% van 2300). Schenk je meer dan 7.000 euro dan kan het bedrag boven 7.000 euro niet worden afgetrokken. Beneden een belastbaar inkomen van ongeveer 56.000 euro is de belastingdruk 42%. Stel dat je belastbaar inkomen 40.000 euro is en je schenkt 2.000 euro. In dat geval mag 1.600 euro afgetrokken worden (1% van 40.000 = 400) en is het belastingvoordeel dus 42% van 1.600 = 672 euro. Heb je vragen hierover en wil je een exacte berekening van bovenstaande ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Comité van Aanbeveling

Toen Eiwerk begon in 2008 zijn Jules Tielens en Hannie Boumans in hun netwerk gaan zoeken naar betrokken en bekende personen die Eiwerk wilden steunen en deel uit wilden maken van het “Comité van Aanbeveling”. De onderstaande personen zeiden toen volmondig “JA”. Inmiddels zijn we zeven jaar verder, tijd om op eigen benen te staan. Wij danken het comité dat zij in de opstartjaren van Eiwerk hun naam aan dit muziekinitiatief wilden verbinden. In deze fase van de “vermaatschappelijking van de GGZ” heeft Eiwerk alle steun nodig van iedereen. Ook van de oud-leden van het Comité van Aanbeveling, met hart en ziel.

Wij danken onder andere: Pia van den Berg, Jaap Fransman, Marja Hasert, Mette Lansen, Don Linszen, Jim van Os, Jan Marijnissen, Tof Thissen, Jules Tielens, Jaap van Weeghel.