Steun Eiwerk

Eiwerk kan niet zonder hulp van fondsen, vrienden en vrijwilligers. Vanaf 2016 is Eiwerk hoofdaannemer WMO Dagbesteding van de Gemeente Amsterdam. Hierdoor ontvangt de stichting jaarlijks een vergoeding voor ondersteuning van deelnemers die in aanmerking komen voor Wmo. Maar mede dankzij de druk op de gemeentelijke zorgbudgetten zal Eiwerk ook afhankelijk blijven van schenkingen, fondsen en andere donaties om door te kunnen gaan en nieuwe projecten te starten. Eiwerk heeft weinig overhead, vergoedingen gaan naar workshops, materialen en deelnemers. Met donaties, projectfondsen en schenkingen kunnen wij nieuwe activiteiten starten en workshops en muzieklessen beschikbaar houden voor deelnemers die vaak in een budgettraject of financieel lastige positie zitten en weinig tot niks te besteden hebben.

Donaties zijn dus van harte welkom!

Wij zijn blij met alle schenkingen, hulp, donaties en liefde voor Eiwerk. Een donatie is mogelijk per bankoverboeking, maar we zien natuurlijk ook graag een e-mail met van wie een schenking afkomstig is en of er een speciaal doel voor de donatie is. We kunnen donateurs zo ook uitnodigen voor onze concerten of optredens.

Donaties kunnen per IBAN rekening:
NL93INGB 0005 842 693 , t.n.v. Stichting Eiwerk Amsterdam

KvK nummer: 34311518 / Fiscaal nummer: 08-18158

 

Eiwerk heeft een ANBI status

Stichting Eiwerk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen ten dele leiden tot belastingaftrek. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) en onder een maximum (10% van het drempelinkomen).

Bij deze een vereenvoudigd voorbeeld: Stel dat je een belastbaar inkomen van 70.000 euro hebt. Je betaalt 52% belasting (hoogste schijf). Een schenking aan ons van meer dan 700 euro, met inachtneming van bovenstaande, mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Stel dat je 3.000 euro schenkt. Dan mag je 2.300 euro aftrekken zodat de belastingteruggave 1.196 euro bedraagt (52% van 2300). Schenk je meer dan 7.000 euro dan kan het bedrag boven 7.000 euro niet worden afgetrokken. Beneden een belastbaar inkomen van ongeveer 56.000 euro is de belastingdruk 42%. Stel dat je belastbaar inkomen 40.000 euro is en je schenkt 2.000 euro. In dat geval mag 1.600 euro afgetrokken worden (1% van 40.000 = 400) en is het belastingvoordeel dus 42% van 1.600 = 672 euro. Heb je vragen hierover en wil je een exacte berekening van bovenstaande ontvangen, neem dan contact met ons op.

NB. actuele regelingen kunnen verschillen van ons rekenvoorbeeld, check de site van de belastingdienst voor actualiteiten.

 

Comité van Aanbeveling

Toen Eiwerk begon in 2008 zijn de initiatiefnemers in hun netwerk gaan zoeken naar betrokken en bekende personen die Eiwerk wilden steunen en deel uit wilden maken van het “Comité van Aanbeveling”. De onderstaande personen zeiden toen volmondig “JA”. Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder, maar we danken het oorspronkelijke comité natuurlijk nog steeds dat zij in de opstartjaren van Eiwerk hun naam aan dit muziekinitiatief wilden verbinden. Grote dank aan onder andere: Pia van den Berg, Jaap Fransman, Marja Hasert, Mette Lansen, Don Linszen, Jim van Os, Jan Marijnissen, Tof Thissen, Jules Tielens, Jaap van Weeghel.