Over Eiwerk

Voor wie?

Eiwerk organiseert muziekactiviteiten, workshops en optredens voor mensen met een psychiatrische, maatschappelijke of sociale kwetsbaarheid.

Visie & werkwijze
  • Muziek doet een beroep op de gezonde vermogens van alle mensen. Het verbindt, ontwikkelt, daagt uit en geeft voldoening. Eiwerk streeft dit na voor iedere deelnemer.
  • Deelnemers worden als muzikant en talent benaderd, niet als cliënt.
  • Eiwerk gaat uit van wat men wél kan.
  • Eiwerk richt zich op participatie, inclusiviteit en normalisatie.
  • Wij stimuleren het ontwikkelen van eigen kracht en talent.
  • We hebben geen vrijblijvende inloop (afgezien van de wekelijkse improsessie); deelnemers verbinden zich aan bands, groepen en workshops die toewerken naar een eindresultaat. Bijvoorbeeld een eindconcert of (online) productie.
  • We werken graag samen met andere muziekinitiatieven en (onafhankelijke) voorzieningen binnen Amsterdam die eigen kracht stimuleren.
Organisatie

Muziekcentrum Eiwerk is gestart als familie-initiatief en is een ideële stichting. Eiwerk biedt geen werk maar wel dagstructuur en scholing op het gebied van muziek. Wij zijn hoofdaanbieder dagbesteding (Wmo) van de gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we projectmatige sponsoring van fondsen en schenkingen van particulieren. De stichting is gecertificeerd met het HKZ Keurmerk voor kleine organisaties (sector Zorg & Welzijn).

Het Ei-team bestaat uit freelancers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. De leiding, coördinatie, administratie en muzieklessen worden door professionele freelancers uitgevoerd. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor onder andere frontdesk en receptie, een goede kop koffie, thee en een praatje. Daarnaast helpen vrijwilligers bij technische ondersteuning van concerten, catering, het maken van videoclips, repareren van apparatuur en advies. Ons betrokken bestuur bestaat uit onbezoldigde bestuursleden. Expertise van de accountant, vormgever en andere externen worden ingehuurd waar nodig.

Leven aan de rand van deze samenleving betekent armoede en vaak “geen cent te makken”. Eiwerk zoekt dan ook naar financiële middelen om muziekles en samenspel mogelijk te maken. Zie ‘Steun Eiwerk‘.

Waar gebeurt het?

Het Ei-complex, kort gezegd “het Ei” is de thuisbasis van Eiwerk. Het is een muziekcentrum met muziekstudio’s, een multifunctionele theaterzaal en niet te vergeten, een tuin waar de zon schijnt, ook als het regent. Het Ei is een stimulerende muziekbroedplaats die midden in de samenleving staat, waar mensen werken die nergens gek van opkijken.

Waarom doen wij dit?

Het Ei wil een tussengebied zijn, een veilige plek en een muzikale terugvalbasis voor iedereen met een kwetsbaarheid die binnen hun herstel op weg is naar het gewone poppodium en het jazzcafé in de buurt.
Eiwerk wordt georganiseerd door een klein team van freelancers en vrijwilligers. De workshops worden geleid door professionele muziekdocenten. Betrokken vrijwilligers en familieleden zorgen ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen. Eiwerk is een muziekgemeenschap met een groot aantal vaste muzikanten.

Deelnemersraad

Structurele medezeggenschap vindt plaats in de Deelnemersraad. Minimaal 3x per jaar komt een delegatie deelnemers bijeen. Doel: gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur, wensen van deelnemers inventariseren en kenbaar maken en inspraak op de hoofdlijnen van de organisatie.
Vragen en ideeën voor de Deelnemersraad, mail: deelnemersraad@eiwerk.nl

 

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Laat het ons aub weten! Wij ontvangen graag feedback en willen weten wat niet goed werkt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Dat kan op twee manieren: Informeel; mail ons via info@eiwerk.nl, bel 06-5553 7630 of stap binnen bij de leiding. Officieel: Dan kun je een officiële klacht indienen, die vertrouwelijk (en desgewenst anoniem voor Eiwerk) wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Download voor meer informatie de Klachtenregeling Stichting Eiwerk_2020.

 

Vertrouwenspersoon Eiwerk

Onze vertrouwenspersoon heeft absolute geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van melder en op van te voren met deze besproken wijze naar buiten treden ten behoeve van de verdere afhandeling van een dergelijke melding. De interne vertrouwenspersoon van de Stichting Eiwerk is mr. P.F.A.B. (Paul) Vos, secretaris van de stichting. Indien de melder aangeeft dat hij/zij een externe vertrouwenspersoon wenst te benaderen, dan zal de secretaris daartoe een voorstel doen aan de melder.  Contact de Eiwerk vertrouwenspersoon Paul Vos, per e-mail paulvos44@gmail.com of per post.

 

Donaties, fondsen, schenkingen

Vanaf 2016 is Eiwerk WMO hoofdaannemer dagbesteding van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is Eiwerk afhankelijk van schenkingen, subsidies en andere fondsen om door te kunnen gaan. Eiwerk heeft een beperkte overhead, budgetten gaan naar de workshops en de activiteiten voor de deelnemers. Met donaties, fondsen en schenkingen kunnen wij de activiteiten betaalbaar houden voor deelnemers die vaak in een lastige financiële situatie zitten en weinig te besteden hebben.

ANBI en de Geefwet

Stichting Ei-werk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het schenken aan Eiwerk fiscaal interessant.
Schenkingen ten dele leiden tot belastingaftrek. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) en onder een maximum (10% van het drempelinkomen). Bij deze een vereenvoudigd voorbeeld:

Stel dat je een belastbaar inkomen van 70.000 euro hebt. Je betaalt 52% belasting. (Hoogste schijf)! Een schenking aan ons van meer dan 700 euro mag, met inachtneming van bovenstaande, worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Stel dat je 3000 euro schenkt. Dan mag je 2300 euro aftrekken zodat de belastingteruggave 1196 euro bedraagt (52% van 2300). Schenk je meer dan 7000 euro dan kan het bedrag boven 7000 euro niet worden afgetrokken.
Beneden een belastbaar inkomen van ongeveer 56.000 euro is de belastingdruk 42%. Stel dat je belastbaar inkomen 40.000 euro is en je schenkt 2000 euro. In dat geval mag 1600 euro afgetrokken worden (1% van 40.000 = 400) en is het belastingvoordeel dus 42% van 1600 = 672 euro. Heb je vragen hierover en wil je een exacte berekening van bovenstaande ontvangen, neem dan contact op met onze Stichting.

Steun ons:

Stichting Ei-werk (officiële spelling voor de belastingdienst)
RISN nummer: 819883438
Bankrekening:  NL 93 INGB 0005 84 26 93

 

Onderliggende stukken:

Actueel: Corona-protocol

Werkwijze Eiwerk
Huisregels Eiwerk
Schorsingsbeleid Eiwerk
Eiwerk kwaliteitsplan 2020
Klachtenregeling Eiwerk 2020

Eiwerk Jaarverslag 2019
Eiwerk Jaarverslag 2018
Eiwerk Jaarverslag 2017

HKZ Certificaat St Eiwerk 2019_2022
RapportageGGD KT 25-07-2018
Eiwerk Governance code 2020

Beleidsplan op hoofdlijnen 2016-2020

 

Wij zijn o.a. onderaannemer van:

HVO Querido
Roads / Arkin
Cordaan
Inforsa
Landzijde
Philadelphia
Reaktgroep/Parnassia
Regenbooggroep
RIBWzwwf
Volksbond Streetcornerwork Amsterdam
De Waterheuvel

Wij werken samen met:

Judith van Swet
BW Zuid
De Opstap
De Windroos
Stichting De Brouwerij

Wij danken:

DWZS Amsterdam
Fonds voor Cultuur Participatie
Hélène de Montigny Stichting
Fonds Psychische Gezondheid
Fonds Nuts Ohra
MAEX Amsterdam Impuls
Porticus
Stichting Te gek voor woorden
VSB
Vrienden van Ypsilon, landelijk
Vrienden van Ypsilon, Amsterdam
Alle vrienden van Eiwerk