Eiwerk Artiesten Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
DJ WORKSHOPS Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Dagbesteding Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum

Over Eiwerk

 
Missie

Stichting Eiwerk is een muziekcentrum voor mensen met een psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Een vrije ruimte tussen ggz-zorg, muziekeducatie, welzijn en cultuur. Eiwerk biedt dagbesteding met een groot aantal workshops, audiovisuele cursussen, optredens en culturele initiatieven in Amsterdam. Zonder hokjes, zonder diagnoses, maar mét de juiste ondersteuning en activiteiten die herstel, persoonlijke ontwikkeling en creatieve groei nastreven. De kracht van muziek!

 

Visie & werkwijze

• Muziek doet een beroep op de gezonde vermogens van alle mensen.
• Muziek verbindt, ontwikkelt, daagt uit en geeft voldoening.
• Deelnemers worden als muzikant en talent benaderd, niet als cliënt.
• Eiwerk gaat uit van wat een deelnemer wél kan.
• Eiwerk richt zich op participatie, inclusiviteit en persoonlijke ontwikkeling.
• Wij stimuleren herstel en vergroten van eigen kracht, talenten en creatieve vaardigheden.
• Eiwerk is geen vrijblijvende inloop (afgezien van de wekelijkse improsessie); deelnemers verbinden zich aan bands, groepen en workshops die toewerken naar een eindresultaat. Bijvoorbeeld een eindconcert of (online) productie. We werken graag samen met andere muziekinitiatieven en (onafhankelijke) voorzieningen binnen Amsterdam die eigen kracht stimuleren. Zo slaat Eiwerk een brug tussen zorg, muziekeducatie, welzijn en cultuur.

Eiwerk heeft haar missie ook vastgelegd in een Manifest. Met een pleidooi voor de versterking van onze visie en werkwijze, voor meer ruimte voor plekken waar mensen graag komen, met oog voor langdurige sociale relaties. Voor meer aandacht voor de groeiende beweging van relatief kleinschalige initiatieven zoals Eiwerk, waar persoonlijke, zorgzame, inspirerende, uitdagende, normaliserende, diagnosevrije ondersteuning wordt geboden aan mensen die daar behoefte aan hebben. “Een ei past niet in een vierkant hokje”. Download het Manifest hier!

 

Organisatie

Muziekcentrum Eiwerk is ooit gestart als familie-initiatief en is een ideële stichting. Eiwerk biedt activiteiten in het kader van dagbesteding met doelen als dagstructuur, sociale participatie, ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek en audiovisuele vaardigheden. Wij zijn hoofdaanbieder dagbesteding (WMO) van de gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we projectmatige sponsoring van fondsen en schenkingen van particulieren en organisaties. De stichting is gecertificeerd met het HKZ Keurmerk voor kleine organisaties (Zorg & Welzijn).

Het Ei-team bestaat uit freelancers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. De leiding, coördinatie, administratie en muzieklessen worden door professionele freelancers uitgevoerd. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor onder andere frontdesk en receptie, een goede kop koffie, thee en een praatje. Daarnaast helpen vrijwilligers bij technische ondersteuning van concerten, catering, het maken van videoclips, repareren van apparatuur en advies. Ons betrokken bestuur bestaat uit onbezoldigde bestuursleden. Expertise van de accountant, vormgevers, productietechnici en andere externen worden ingehuurd waar nodig.

Leven aan de rand van deze samenleving betekent armoede en vaak “geen cent te makken”. Eiwerk zoekt dan ook vaak naar financiële middelen om muziekles en samenspel mogelijk te maken. Zie ‘Steun Eiwerk‘.

 

Waar gebeurt het?

Het Ei-complex, kort gezegd “het Ei” is de thuisbasis van Eiwerk. Het is een muziekcentrum met muziekstudio’s, een multifunctionele theaterzaal en niet te vergeten, een tuin waar de zon schijnt, ook als het regent. Het Ei is een stimulerende muziekbroedplaats die midden in de samenleving staat, waar mensen werken die nergens gek van opkijken.

 
Waarom doen wij dit?

Het Ei is een tussengebied, een veilige plek en een inspirerende en motiverende terugvalbasis voor iedereen met een kwetsbaarheid die binnen eigen herstel en wekelijkse ritme op zoek is naar serieuze dagbesteding. Eiwerk is een broedplaats, een thuis voor ontwikkeling en sociale banden. Het team van Eiwerk vormt een muziekgemeenschap waardoor kwetsbare mensen zich vaak meteen op hun gemak voelen. De activiteiten worden georganiseerd door een klein team van freelancers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Muzieksessies worden altijd geleid door professionele muziekdocenten, meestal conservatorium geschoold en altijd ervaren professionals in kunst en cultuur educatie. Betrokken vrijwilligers, familieleden, bestuur en begeleiders zorgen voor het vormen van een hechte community waar mensen zich verbonden voelen.

 

 
Deelnemersraad

Structurele medezeggenschap vindt plaats in de Deelnemersraad. Minimaal 3x per jaar komt een delegatie deelnemers bijeen. Doel: gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur, wensen van deelnemers inventariseren en kenbaar maken en inspraak op de hoofdlijnen van de organisatie. Vragen en ideeën voor de Deelnemersraad, mail: deelnemersraad@eiwerk.nl

 

Klachtenregeling

Heb je klachten, suggesties of aanmerkingen op de organisatie, coördinatie, werkwijze van docenten, beheer van ruimtes of over vrijwilligers of andere deelnemers, spreek dan een coördinator of de directie aan! We zijn een platte en informele stichting en ontvangen graag direct en persoonlijk feedback. We proberen dan gelijk wat met je opmerkingen te doen, dit lukt eigenlijk altijd. Wij horen namelijk graag wat er wél en niet goed werkt bij Eiwerk en staan open voor input. Je kunt overleggen tijdens openingstijden op kantoor of ons bereiken via e-mail of telefoon (06-55537630).

Heb je een officiële klacht en kom je er niet uit met een coördinator of de directie, dan kun je de externe vertrouwenspersoon benaderen: Download voor meer informatie de Klachtenregeling

 

Vertrouwenspersoon Eiwerk

Onze externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft absolute geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van melder en op van te voren met deze besproken wijze naar buiten treden ten behoeve van de verdere afhandeling van een dergelijke melding. Eiwerk spoort deelnemers, medewerkers en vrijwilligers aan om bij de directie of externe vertrouwenspersoon melding te maken van zorgelijke situaties. Dit hoeft niet de melder zelf te betreffen. Het begrip “Veilig Melden” betekent dat de melder zonder gevolgen voor deelname of overeenkomst melding kan doen omtrent bijvoorbeeld incidenten met deelnemers of medewerkers, agressie, pesten of onheuse bejegening van/door deelnemers of medewerkers, en/of andere meldingen over incidenten die wellicht niet op de werkvloer besproken kunnen worden. Mocht er de wens zijn een klacht niet direct bij de directie of bestuur van Eiwerk neer te leggen, dan kan dit direct bij de externe vertrouwenspersoon. Je kunt de externe vertrouwenspersoon benaderen per e-mail via vertrouwenspersoon@eiwerk.nlDownload voor meer informatie over de vertrouwenspersoon deze Klachtenregeling

 

Donaties, fondsen, schenkingen

Vanaf 2016 is Eiwerk WMO hoofdaannemer dagbesteding van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is Eiwerk afhankelijk van schenkingen, subsidies en andere fondsen om door te kunnen gaan. Eiwerk heeft een beperkte overhead, budgetten gaan naar de workshops en de activiteiten voor de deelnemers. Met donaties, fondsen en schenkingen kunnen wij de activiteiten betaalbaar houden voor deelnemers die vaak in een lastige financiële situatie zitten en weinig te besteden hebben. Lees hier meer over de mogelijkheden.

 

Klik hier en lees meer over doneren en ambassadeurs

 

ANBI en de Geefwet

Stichting Ei-werk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het schenken aan Eiwerk fiscaal vaak interessant. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag. Neem contact met ons op wanneer je een schenking wenst te doen of ambassadeur voor langere termijn wil worden.

Steun ons met een donatie:

Stichting Ei-werk (officiële spelling voor de belastingdienst)
RISN nummer: 819883438
Bankrekening:  NL 93 INGB 0005 84 26 93

 

Onderliggende stukken:

HKZ Certificaat Stichting Eiwerk 2022-2025
HKZ Certificaat Stichting Eiwerk 2019_2022

Corona-protocol

Werkwijze Eiwerk
Huisregels Eiwerk
Schorsingsbeleid Eiwerk
Eiwerk kwaliteitsplan
Klachtenregeling Eiwerk

Eiwerk Jaarverslag 2021
Eiwerk Jaarverslag 2020
Eiwerk Jaarverslag 2019
Eiwerk Jaarverslag 2018
Eiwerk Jaarverslag 2017

Accountantsrapport 2021
RapportageGGD audit 2021
Eiwerk Governance code
Beleidsplan hoofdlijnen Eiwerk

 

Wij zijn o.a. onderaannemer van:

HVO Querido
Roads / Arkin
Cordaan
Inforsa
Landzijde
Philadelphia
Reaktgroep/Parnassia
Regenbooggroep
RIBWzwwf
Volksbond Streetcornerwork Amsterdam
De Waterheuvel

Wij werken samen met:

Judith van Swet
BW Zuid
De Opstap
De Windroos
Stichting De Brouwerij

 
Wij danken:

DWZS Amsterdam
Fonds voor Cultuur Participatie
Hélène de Montigny Stichting
Fonds Psychische Gezondheid
Fonds Nuts Ohra
MAEX Amsterdam Impuls
Porticus
Stichting Te gek voor woorden
VSB
Vrienden van Ypsilon, landelijk
Vrienden van Ypsilon, Amsterdam
Alle vrienden van Eiwerk

 

Comité van Aanbeveling

Toen Eiwerk begon in 2008 zijn de initiatiefnemers in hun netwerk gaan zoeken naar betrokken en bekende personen die Eiwerk wilden steunen en deel uit wilden maken van het “Comité van Aanbeveling”. De onderstaande personen zeiden toen volmondig “JA”. Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder, maar we danken het oorspronkelijke comité natuurlijk nog steeds dat zij in de opstartjaren van Eiwerk hun naam aan dit muziekinitiatief wilden verbinden. Grote dank aan onder andere: Pia van den Berg, Jaap Fransman, Marja Hasert, Mette Lansen, Don Linszen, Jim van Os, Jan Marijnissen, Tof Thissen, Jules Tielens, Jaap van Weeghel.