Wat doen wij?

Eiwerk organiseert muziekactiviteiten en workshops voor mensen met een psychische en maatschappelijke kwetsbaarheid die zichzelf muzikaal en creatief willen inzetten en ontwikkelen.

 

Hoe werken wij?

Eiwerk zoekt muziekliefhebbers die graag samen met anderen muziek willen maken. Ze biedt een podium voor verborgen talent. Eiwerk werkt samen met muziekactiviteiten in de regio die ‘low profile’ zijn maar ook ‘low budget’. Juist creatief talent, muzikanten, mensen met verbeeldingskracht en een bijzondere gevoeligheid lopen het risico over de rand van ‘de gewone’ maar ook prikkelrijke samenleving te vallen. En leven op de rand van deze samenleving betekent armoede en vaak “geen cent te makken”. Eiwerk zoekt dan ook naar financiële middelen om muziekles en samenspel mogelijk te maken.

 

Waar gebeurt het?

Het Ei-complex, kort gezegd “het Ei” is de thuisbasis van Eiwerk. Het is een muziekcentrum met muziekstudio’s, een multifunctionele theaterzaal en niet te vergeten, een tuin waar de zon schijnt, ook als het regent. Het Ei is een stimulerende muziekbroedplaats die midden in de samenleving staat waar mensen werken die nergens gek van opkijken.

 

Waarom doen wij dit?

Het Ei wil een tussengebied zijn, een veilige plek en een muzikale terugvalbasis voor iedereen met een kwetsbaarheid die binnen hun herstel op weg is naar het gewone poppodium en het jazzcafé in de buurt.

Eiwerk wordt georganiseerd door een klein team van freelancers en vrijwilligers. De workshops worden geleid door professionele muziekdocenten. Betrokken vrijwilligers en familieleden zorgen ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen. Eiwerk is een muziekgemeenschap met tientallen vaste muzikanten.

 

Organisatie

Eiwerk is een kleine ideële stichting. Eiwerk biedt geen werk maar wel dagstructuur en scholing op het gebied van muziek. Wij zijn vaak afhankelijk van onderaannemerschap of (projectmatige) sponsoring door een grotere organisatie of fondsen. Wekelijks komen tegen de 80 mensen muziek maken.

 

Beloningsbeleid

Het grootste deel van de organisatie bestaat uit vrijwilligers: frontdesk medewerkers, een IT-specialist, meerdere gastvrouwen/-heren, nog veel meer vrijwilligers voor allerhande klussen en advies, en ten slotte drie onbezoldigde bestuursleden. Eiwerk heeft verder tien muziekdocenten, een directeur, twee coördinatoren, een administratief medewerker. Ook huurt Ei-werk de expertise in van onder andere een financieel deskundige en incidenteel van bijvoorbeeld vormgevers of andere externen waar nodig.

 

Donaties, fondsen, schenkingen

Vanaf 2016 is Eiwerk WMO hoofdaannemer dagbesteding geworden van de Gemeente Amsterdam. We hebben nu een trajectbedrag gekregen voor 12 van de 80 deelnemers. Wij gaan er vanuit dat dit in de loop van de jaren gaat groeien. Maar voor alsnog zal Eiwerk ook afhankelijk blijven van schenkingen, subsidies en fondsen om door te kunnen gaan. Eiwerk heeft weinig overhead, alles gaat naar de workshops en de deelnemers. Met donaties, fondsen en schenkingen kunnen wij de activiteiten betaalbaar houden voor de deelnemers die vaak in een uitkeringssituatie zitten en weinig te besteden hebben.

Wij kunnen echter niet zonder uw hulp, fondsen en donaties!

Bankrekening:  NL93INGB0005842693
Stichting Eiwerk, Amsterdam

 

ANBI

Stichting Eiwerk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen ten dele leiden tot belastingaftrek. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) en onder een maximum (10% van het drempelinkomen). Bij deze een vereenvoudigd voorbeeld:

Stel dat je een belastbaar inkomen van 70.000 euro hebt. Je betaalt 52% belasting. (Hoogste schijf)! Een schenking aan ons van meer dan 700 euro mag, met inachtneming van bovenstaande, worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Stel dat je 3000 euro schenkt. Dan mag je 2300 euro aftrekken zodat de belastingteruggave 1196 euro bedraagt (52% van 2300). Schenk je meer dan 7000 euro dan kan het bedrag boven 7000 euro niet worden afgetrokken.
Beneden een belastbaar inkomen van ongeveer 56.000 euro is de belastingdruk 42%. Stel dat je belastbaar inkomen 40.000 euro is en je schenkt 2000 euro. In dat geval mag 1600 euro afgetrokken worden (1% van 40.000 = 400) en is het belastingvoordeel dus 42% van 1600 = 672 euro. Heb je vragen hierover en wil je een exacte berekening van bovenstaande ontvangen, neem dan contact op met onze Stichting.

 

Klachtenregeling
Heb je een klacht? Laat het ons aub weten! Wij ontvangen graag feedback en willen weten wat niet werkt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Dat kan op twee manieren: Informeel; mail ons via info@eiwerk.nl, bel 06-5553 7630 of stap binnen bij de leiding. Officieel: Dan kun je een officiële klacht indienen, die vertrouwelijk wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Download voor meer informatie het Document Klachtenregeling.

 

Vertrouwenspersoon Eiwerk

Onze vertrouwenspersoon heeft absolute geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van melder en op van te voren met deze besproken wijze naar buiten treden ten behoeve van de verdere afhandeling van een dergelijke melding. De interne vertrouwenspersoon van de Stichting Eiwerk is mr. P.F.A.B. (Paul) Vos, secretaris van de stichting. Indien de melder aangeeft dat hij/zij een externe vertrouwenspersoon wenst te benaderen, dan zal de secretaris daartoe een voorstel doen aan de melder.  Contact de Eiwerk vertrouwenspersoon Paul Vos, per e-mail paulvos44@gmail.com of per post.

 

Onderliggende stukken:

Eiwerk kwaliteitsplan 2018
Eiwerk Jaarverslag 2017

RapportageGGD KT 25-07-2018
Eiwerk Governance code 2018

Beleidsplan op hoofdlijnen 2016-2020

Schorsingsbeleid
Klachtenregeling Ei-werk

 

Wij zijn oa onderaannemer van:

HVO Querido
Roads / Arkin
Cordaan
Reaktgroep/Parnassia
RIBWzwwf
De Waterheuvel

 

Wij werken samen met:

Judith van Swet
BW Zuid
De Windroos

 

Wij danken:

Vrienden van Ypsilon, landelijk
Vrienden van Ypsilon, Amsterdam
Stichting Te gek voor woorden
DWZS Amsterdam
Fonds Psychische Gezondheid
VSB
Porticus
Fonds Nuts Ohra
Alle vrienden van Eiwerk