Eiwerk Artiesten Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
DJ WORKSHOPS Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Dagbesteding Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum

Over Eiwerk

Missie

Stichting Eiwerk is een muziekcentrum voor mensen met een psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Een vrije ruimte tussen ggz-zorg, muziekeducatie, welzijn en cultuur. Eiwerk biedt dagbesteding met een groot aantal workshops, audiovisuele cursussen, optredens en culturele initiatieven in Amsterdam. Zonder hokjes, zonder diagnoses, maar mét de juiste ondersteuning en activiteiten die herstel, persoonlijke ontwikkeling en creatieve groei nastreven. De kracht van muziek!

 

Visie & werkwijze

• Muziek doet een beroep op de gezonde vermogens van alle mensen.
• Muziek verbindt, ontwikkelt, daagt uit en geeft voldoening.
• Deelnemers worden als muzikant en talent benaderd, niet als cliënt.
• Eiwerk gaat niet uit van een diagnose, maar van wat een deelnemer wél kan.
• Eiwerk richt zich op participatie, inclusiviteit en persoonlijke ontwikkeling.
• Wij stimuleren herstel en vergroten van eigen kracht, talenten en creatieve vaardigheden.
• Eiwerk is geen vrijblijvende inloop (afgezien van de wekelijkse band jam sessie); deelnemers verbinden zich aan bands, groepen en workshops die toewerken naar een eindresultaat. Bijvoorbeeld een eindconcert, voorstelling of (online) productie. We werken graag samen met andere muziekinitiatieven en (onafhankelijke) voorzieningen binnen Amsterdam die eigen kracht stimuleren. Zo slaat Eiwerk een brug tussen zorg, muziekeducatie, welzijn en cultuur.

Eiwerk heeft de missie ook vastgelegd in haar beleidsplan en een manifest. Met een pleidooi voor de versterking van onze visie en werkwijze, voor meer ruimte voor plekken waar mensen graag komen, met oog voor langdurige sociale relaties. Voor meer aandacht voor de groeiende beweging van relatief kleinschalige initiatieven zoals Eiwerk, waar persoonlijke, zorgzame, inspirerende, uitdagende, normaliserende, diagnosevrije ondersteuning wordt geboden aan mensen die daar behoefte aan hebben. “Een ei past niet in een vierkant hokje”.

 

Organisatie

Muziekcentrum Eiwerk is in 2008 gestart als particulier initiatief en is een ideële stichting. Eiwerk biedt activiteiten in het kader van dagbesteding met doelen als dagstructuur, sociale participatie, ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek en audiovisuele vaardigheden. Wij zijn hoofdaanbieder dagbesteding (WMO) van de gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we projectmatige sponsoring van fondsen en schenkingen van particulieren en organisaties. De stichting is gecertificeerd met het HKZ Keurmerk voor kleine organisaties (Zorg & Welzijn).

Het Ei-team bestaat uit ervaren zorgzame professionals, muziekdocenten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. De leiding, coördinatie, administratie en muzieklessen wordt door een vast kernteam uitgevoerd. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor onder andere frontdesk en receptie, een goede kop koffie, thee en een praatje. Daarnaast helpen vrijwilligers bij technische ondersteuning van concerten, catering, het maken van videoclips, repareren van apparatuur en advies. Ons betrokken bestuur bestaat uit onbezoldigde bestuursleden. Expertise van de accountant, vormgevers, productietechnici en andere externen worden ingehuurd waar nodig.

 

Waar gebeurt het?

Het Ei-complex, kort gezegd “het Ei” is de thuisbasis van Eiwerk. Het is een muziekcentrum met muziekstudio’s, een multifunctionele theaterzaal en niet te vergeten, een tuin waar de zon schijnt, ook als het regent. Het Ei is een stimulerende muziekbroedplaats die midden in de samenleving staat, waar mensen werken die nergens gek van opkijken. In het Ei-complex gelden de Huisregels van Eiwerk.

Waarom doen wij dit?

Het Ei is een tussengebied, een veilige plek en een inspirerende en motiverende terugvalbasis voor iedereen met een kwetsbaarheid die binnen eigen herstel en wekelijkse ritme op zoek is naar serieuze muzikale en culturele dagbesteding. Eiwerk is een broedplaats, een thuis voor ontwikkeling en sociale banden. Het team van Eiwerk vormt een muziekgemeenschap waardoor kwetsbare mensen zich vaak meteen op hun gemak voelen. De activiteiten worden georganiseerd door een klein team van professionals, ervaringsdeskundigen, freelance muzikanten en vrijwilligers. Muzieksessies worden altijd geleid door ervaren muziekdocenten, bijna altijd conservatorium geschoold en gevestigde namen in kunst en cultuur educatie. Betrokken vrijwilligers, familieleden, bestuur en begeleiders zorgen voor het vormen van een hechte community waar mensen zich verbonden voelen.

 

Deelnemersraad

Structurele medezeggenschap vindt plaats in de Deelnemersraad. Minimaal 3x per jaar komt een delegatie deelnemers bijeen. Doel: gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur, wensen van deelnemers inventariseren en kenbaar maken en inspraak op de hoofdlijnen van de organisatie. Vragen en ideeën voor de Deelnemersraad, mail: deelnemersraad@eiwerk.nl

 

Klachtenregeling

Heb je klachten, suggesties of aanmerkingen op de organisatie, coördinatie, werkwijze van docenten, beheer van ruimtes of over vrijwilligers of andere deelnemers, spreek dan een coördinator of de directie aan! We zijn een platte en informele stichting en ontvangen graag direct en persoonlijk feedback. We proberen dan gelijk wat met je opmerkingen te doen, dit lukt eigenlijk altijd. Wij horen namelijk graag wat er wél en niet goed werkt bij Eiwerk en staan open voor input. Je kunt overleggen tijdens openingstijden op kantoor of ons bereiken via e-mail of telefoon (06-55537630).

Heb je een officiële klacht en kom je er niet uit met een coördinator of de directie, dan kun je de externe vertrouwenspersoon benaderen: Download voor meer informatie de Klachtenregeling

 

Vertrouwenspersoon Eiwerk

Onze externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft absolute geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van melder en op van te voren met deze besproken wijze naar buiten treden ten behoeve van de verdere afhandeling van een dergelijke melding. Eiwerk spoort deelnemers, medewerkers en vrijwilligers aan om bij de directie of externe vertrouwenspersoon melding te maken van zorgelijke situaties. Dit hoeft niet de melder zelf te betreffen. Het begrip “Veilig Melden” betekent dat de melder zonder gevolgen voor deelname of overeenkomst melding kan doen omtrent bijvoorbeeld incidenten met deelnemers of medewerkers, agressie, pesten of onheuse bejegening van/door deelnemers of medewerkers, en/of andere meldingen over incidenten die wellicht niet op de werkvloer besproken kunnen worden. Mocht er de wens zijn een klacht niet direct bij de directie of bestuur van Eiwerk neer te leggen, dan kan dit direct bij de externe vertrouwenspersoon. Je kunt de externe vertrouwenspersoon benaderen per e-mail via vertrouwenspersoon@eiwerk.nlDownload voor meer informatie over de vertrouwenspersoon deze Klachtenregeling

 

Donaties, fondsen, schenkingen

Vanaf 2016 is Eiwerk WMO hoofdaannemer dagbesteding van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is Eiwerk afhankelijk van schenkingen, subsidies en andere fondsen om door te kunnen gaan. Eiwerk heeft een beperkte overhead, budgetten gaan naar de workshops en de activiteiten voor de deelnemers. Met donaties, fondsen en schenkingen kunnen wij de activiteiten betaalbaar houden voor deelnemers die vaak in een lastige financiële situatie zitten en weinig te besteden hebben.

ANBI en de Geefwet

Stichting Ei-werk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het schenken aan Eiwerk fiscaal vaak interessant. Je mag een schenking aftrekken boven een drempelbedrag. Neem contact met ons op wanneer je een schenking wenst te doen of ambassadeur voor langere termijn wil worden.

Steun ons met een donatie:

Stichting Ei-werk (officiële spelling voor de belastingdienst/rekening)
RISN nummer: 819883438 / Bankrekening:  NL93INGB0005842693

 

Onderliggende stukken:

HKZ Certificaat 2022-2025
Huisregels Eiwerk
Schorsingsbeleid Eiwerk
Eiwerk Kwaliteitsplan
Klachtenregeling Eiwerk

Eiwerk Jaarverslag 2022
Eiwerk Jaarverslag 2021
Eiwerk Jaarverslag 2020
Eiwerk Jaarverslag 2019

Accountantsrapport 2022
Rapportage GGD audit 2021
Beleidsplan Eiwerk

 

Wij werken samen met onder andere:

HVO Querido
Roads / Arkin
Cordaan
Inforsa
Landzijde
Philadelphia
Reaktgroep/Parnassia
Regenbooggroep
RIBWzwwf
Volksbond Streetcornerwork Amsterdam
De Waterheuvel
Judith van Swet
De Opstap
De Windroos
Stichting De Brouwerij

Supporters en ambassadeurs van Eiwerk

Prof. dr. Jim van Os, Hoogleraar Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht | Corine van de Burgt, directeur bestuurder stichting De Omslag | Jules Tielens, Psychiater en oa initiatiefnemer Rock Therapy Tour | Bert Stavenuiter, directeur Mind Ypsilon | Prof. dr. Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie, Universiteit van Amsterdam | Jack van der Kruijs, Landelijk netwerk GGZvriendelijke Gemeentes | Sanne Scholten, Directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst | Karin Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie | Maria Wüst, oud-studieleider master Kunsteducatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Rebecca Schaefer, Associate Professor, Hoofddocent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie, Universiteit Leiden | Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist | Daniël Giltay Veth, adviseur transformaties sociaal domein | Mieke Cardol, Lector Disability Studies bij Hogeschool Rotterdam | Christine Dedding, Associate Professor Amsterdam UMC, Participatie en Co-creatie in gezondheidszorg | Dr. Crétien van Campen, Sociaal Cultureel Planbureau, Wetenschappelijk strateeg Kwaliteit van leven | Gee de Wilde, klinisch psycholoog, taskforce vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg | Doortje Kal, Emeritus bijzonder lector Kwartiermaken Universiteit voor Humanistiek, projectleider implementatieprogramma WMO-werkplaatsen | DWZS Amsterdam | Fonds voor Cultuur Participatie Nederland | Hélène de Montigny Stichting | Fonds Psychische Gezondheid | Fonds Nuts Ohra | MAEX Amsterdam | Stichting Te gek voor Woorden | VSB Fonds | Vrienden van Ypsilon | Pia van den Berg | Jaap Fransman | Marja Hasert | Mette Lansen | Don Linszen | Jan Marijnissen | Tof Thissen | Jaap van Weeghel | en vele anderen…